Zarządzanie
nieruchomościami

Każda nieruchomość ze względu na swoje uwarunkowania wymaga indywidualnego podejścia.

FINUET / ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • czynności administracyjne

 • czynności rachunkowe i księgowe

 • obsługa prawna

 • obsługa mieszkańców nieruchomości

 • obsługa techniczna związana z eksploatacją nieruchomości

 • nadzór nad pracami porządkowymi, konserwacyjnymi i budowlanymi

Każda nieruchomość ze względu na swoje uwarunkowania wymaga indywidualnego podejścia. W naszej firmie kierujemy się dobrem naszych mieszkańców, dlatego też każda oferta dostosowywana jest do Państwa własnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami: zarzadzanie@finuet.pl

Zakres oferowanych usług dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną obejmuje:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem rocznych przeglądów budynków.
 • Nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu bezpośrednio przyległego do nieruchomości.
 • Nadzór nad obsługą umów zapewniających dla nieruchomości wspólnej dostawę mediów, oraz umową ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości.
 • Dokonywanie rozliczeń Wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów wspólnoty:

  prowadzenie ewidencji księgowej kosztów administrowania nieruchomością wspólną,

  zaliczek właścicieli lokali uiszczanych na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz świadczeń dotyczących lokali, jak też ewidencji funduszu remontowego.

 • Obsługa umów kredytowych.
 • Ewidencję ewentualnych pożytków i przychodów z nieruchomości wspólnej.
 • Rozliczanie opłat z tytułu kosztów administrowania nieruchomością wspólną oraz innych świadczeń należnych od właścicieli i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli i ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Analiza i bieżąca windykacja należności wspólnoty.
 • Obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej z wyłączeniem wynagrodzenia za pełnomocnictwo procesowe.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań wspólnoty wraz z przygotowaniem projektów uchwał i sporządzaniem protokołów z zebrań.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Dysponujemy systemem e-kartotek poszczególnych lokali umożliwiający właścicielom uzyskanie poprzez sieć internetową informacji dot. aktualnego salda, wymiaru bieżących opłat, odczytów liczników wody oraz wgląd w całą historię wpłat i rozliczeń.

Chcesz poznać naszą ofertę ?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.