KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe i Finansowe Finuet Lena Patalas z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 2 tel.53 3303683, 602199644 oraz adresem poczty elektronicznej biuro@finuet.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym wyżej.
 2. Dane osobowe:
 • będą przetwarzane w celu komunikacji w tym udzielania odpowiedzi na ewentualne zapytania.
 • będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 3. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane wobec Ciebie żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), nie jest również konstruowany żaden profil zachowania , preferencji, upodobań, w tym taki, który mógłby zostać wykorzystany w działalności handlowej /marketingowej/reklamowej.
 4. Jeżeli dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej w pkt 2 zostaniesz o tym poinformowany. Aktualnie dane nie są przetwarzane w innym celu niż wskazany w pkt 2.
 5. Twoje dane osobowe są objęte poufnością.
 6. Możesz w każdej chwili zażądać:
 • dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa.
 • sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.
 1. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli były przetwarzane w innym celu niż wskazany wyżej w pkt 2, co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.
 3. Możesz zażądać usunięcia danych osobowych.
 4. Masz prawo przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych.
 5. W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01